Ligmincha Česká republika

Ligmincha Česká republika je skupina věnující se duchovní tradici Yungdrung Bön, která je jedna z pěti hlavních škol tibetského buddhismu. Skupina byla založena v létě 2010 bezprostředně po návštěvě učitele Tenzina Wangyala Rinpočheho v Praze. Členové skupiny přijímají nauky od Tenzina Wangyala Rinpočheho a od ostatních učitelů tradice Yungdrung Bön.
Skupina se schází ke společné praxi každou neděli od 18:00 do 19:30 v buddhistickém centru Lotus v Praze. Skupina je otevřena nově příchozím každou první neděli v měsíci.

skupiny praktikujících

Praha

Skupina praktikujících v Praze se schází na adrese Lotus centrum, Dlouhá 2, 110 00 Praha 1. Otevřeno každou první neděli v měsíci 18:00-19:30. Skupina je otevřena nováčkům každou první neděli v měsíci.

 

+420 773 221 606
team@ligmincha.cz | Facebooková stránka
Bílovec

Skupina praktikujících v Bílovci. Otevřeno každou neděli 18:00-19:30.

 

+420 606 677 953
team@ligmincha.cz | Facebooková stránka

O Bön buddhismu

Ligmincha International Zprávy

Bön je nejstarší tibetská tradice. Zahrnuje nauky a cvičení, které je možné použít ve všech oblastech našeho života, včetně vztahů k základním kvalitám lidské přirozenosti, etickému a morálnímu chování, rozvoji lásky, soucitu, radosti a duševní vyrovnanosti a take nejvyšší učení “velké dokonalosti,” dzogčhen.

Podle tradice kořeny Bönu sahají do období mnoha tisíc let před narozením Buddhy Šakjamuniho, kdy přišel na tento svět Buddha Tönpa Šenrab Miwočhe, který vyložil své učení v zemi Olmo Lungring. “Ol” symbolizuje nezrozené, “mo” nezmenšující se, “lung” jsou prorocká slova Tönpy Šenraba a “ring” znamená jeho nekonečný soucit. Někteří novodobí učenci určili polohu Olmo Lungringu do oblasti Žang Žungu, země, která obklopuje horu Kailáš v západním Tibetu, a je považována za kolébku tibetské kultury.

Říká se, že Tönpa Šenrab předával nauku Bön ve třech po sobě jdoucích cyklech. Nejdříve učil “9 cest Bönu”, potom “4 brány Bönu a pátou, nazvanou Poklady”, a konečně odhalil “Vnější, vnitřní a tajné instrukce”. V závěrečném cyklu nauky je vnějším cyklem cesta odříkání, neboli nauka súter, vnitřní cyklus je cesta transformace, neboli tantrická nauka a tajný cyklus je cesta samoosvobozování, nauka dzogčhenu. Členění na sútry, tantry a dzogčhen je též možné najít v tibetském budhismu školy Ňingma.

Studenti Bönu mohou obdržet ústní pokyny a transmise od učitelů v nepřerušené linii z dávných časů až do současnosti. Taktéž se podařilo zachránit mnoho vzácných duchovních textů. Přesto, že se současný Bön v mnoha ohledech podobá tibetskému budhismu, uchovává si bohatost a nádech svých před-budhistických kořenů.

V nedávné minulosti bylo pradávné učení Bönu nabídnuto jen několika málo studentům v každé generaci V současné době mají západní studenti to štěstí, že na západ přijíždějí lamové Bönu vyučovat praxi této bohaté duchovní tradice.

Nekonečným úsilím Jeho Svatosti Lungtok Tönpä Ňimy Rinpoche, 33. opata kláštera Menri a Yongdzina Tenzina Namdak Rinpočeho, nejstaršího učitele bönistické tradice, byly mimo Tibet postaveny dva nové kláštery. Klášter Tashi Menri Ling, který byl dříve postaven v Tibetu v roce 1405, byl znovu založen v Dolanží, v Indii. Klášter Tritsen Norbutse, který byl původně postaven v Tibetu ve 14. století, byl obnoven v Kathmandú v Nepálu.

V obou klášterech jsou školy, které mají oprávnění udělit titul geše (doktor). Klášter Menri má také základní školu s osmou třídou a sirotčinec pro více než 150 chlapců a dívek. Both monasteries provide a modern-day source of Bön culture, scholarship and compassion in action.

Napište
nám

Napište
nám

X