Ligmincha Polska

Ligmincha Polska została założona w 1995 roku przez uczniów tybetańskiego mistrza Tenzina Wangyala Rinpocze. Organizacja Skupia praktykujących Yungdrung Bon – najstarszą duchową tradycję Tybetu. Bon jest rdzenną religią płaskowyżu tybetańskiego, a jej wpływ odczuwalny jest w całej kulturze tybetańskiej. Po przybyciu buddyzmu do Tybetu, te dwie tradycje wymieszały się ze sobą.

Yungdrung Bon stanowi kompletną buddyjską ścieżkę do oświecenia przekazaną przez Buddę Tonpę Szenraba. Kanon nauk składa się z około 300 tomów, dzielonych na nauki sutry, tantry oraz dzogczen (wielka doskonałość). Tenzin Wangyal Rinpocze co roku przyjeżdża do Polski przekazując kolejne nauki duchowe.

Od 2000 roku do Polski zaczęli przyjeżdżać także inni mistrzowie Bon: Lungtok Tenpai Nyima Rinpocze, Yongdzin Tenzin Namdak Rinpocze, Ponlob Trinley Nyima Rinpocze, Khenpo Tenpa Yungdrung Rinpocze, Nyima Dakpa Rinpocze, Chongtul Rinpocze.

Głównym ośrodkiem jest ciamma Ling w miejscowości Wilga (ok. 60 km od Warszawy). Ośrodki lokalne mieszczą się w Warszawie, Poznaniu, Sopocie, Białymstoku, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Łodzi i Wadowicach. Związek Garuda jest zaangażowany w działania kulturalne i edukacyjne mające na celu zachowanie tradycji Bon i kultury Tybetu (np. festiwale kultury tybetańskiej, wykłady na polskich uczelniach). Ligmincha Międzynarodowa (Ligmincha International) zajmuje się wieloma projektami m.in.: 1) łączeniem technik medytacyjnych z terapią psychologiczną (Akademia Trzech Bram/The 3 Doors Academy) w celu pracy z negatywnymi emocjami i wzorcami zachowania, 2) zastosowaniem technik medytacyjnych jako wsparcie w leczeniu onkologicznym (Badania w szpitalu M.D. Anderson w Houston, USA), 3) zachowaniem tradycji Bon przez studia w Instytucie Lishu w Indiach (Lishu Institute), 4) wspieraniem i współpracą z klasztorami Bon w Indiach, Nepalu i Tybecie.

wydarzenia

grupy ćwiczeniowe

Ciamma Ling, Wilga
Pokaż szczegóły
Ligmincha Warszawa

Cezary Skura | +48 883755519
ligmincha-warszawa@wp.pll
Towarowa 22, Centrum Jupiter, lokal A16

Ligmincha Kraków

Maciek Czuchra
majik.trance@gmail.com
Stradomska 17/4, Kraków

Ligmincha Białystok

Paweł Karpowicz | +48 696 662 209
pakarpow@wp.pl
Białystok, Ośrodek Magmed, ul. Transportowa 12/5

Ligmincha Bielsko-Biała

Tomek Stuczyński | +48 507075724
ligmincha.bielsko@gmail.com
Studio Dakini, Partyzantów 44, Bielsko-Biała

Ligmincha Szczecin

Dorota Denis | +48 697 998 885
Janosika 8/30, Szczecin

Ligmincha Poznań

Ryszard Adamiak | +48 500 177 147
adamiak.ryszard@gmail.com
Głęboka 6/3, Poznań

Ligmincha Wrocław

Justyna Przondo | +48 503720025
ju_p@poczta.onet.pl
Jastrzębia 11/1, Wrocław

Ligmincha Sopot

Wojciech Krzyczkowski | +48 511 796 117
krzyczkowo@gmail.com
3 Maja 6A/16

Ligmincha Wadowice

Bettina Majda | +48 606727906
dakini.bon@gmail.com
Pod Skarpą 26/10, Wadowice

Ligmincha Łódź

Agnieszka Golczyńska-Grondas | +48 502-517-111
Ośrodek Ośrodek Edukacji Ekologicznej Źródła ul. Zielona 27, Łódź

Skontaktuj
się z nami

Darowizna

Prześlij swoje datki, możesz także zapłacić przez PayPal

Skontaktuj
się z nami

Darowizna

Prześlij swoje datki, możesz także zapłacić przez PayPal